+359 889 827 626 | 06517/23 72 info@probuda1907.eu

НЧ Пробуда 1907г.

с. Подем

Представяне

Подем се намира на 20 километра северно от областния град Плевен. Заселването на селото от нашите предци е станало благодарение на издадения през 1880 г. от княз Батенберг “Закон за населяване на ненаселените земи в България”. Създателите на тогавашното село Мъртвица са преселници от пет места: Преселници от Източна Тракия, преселници от Румъния, Българи от Източни Родопи, преселници Словаци и Унгарци. Читалището е създадено през 1807г.

Събирането на 5 етноса, със своите традиции и обичаи на едно място са истинско предизвикателство към хората, които се интересуват, обичат и изучават фолклора.
През дългогодишното си съществуване, населението на Подем винаги е тачило културата, традициите и обичаите , винаги с ентусиазъм хората са се включвали в колективите за пресъздаване на фолклорни традиции /песни, танци, обичаи/.Няма празник в традиционния календар, който да не е бил отбелязван.

Данни за библиотека

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място 880 бр.
Потребители на библиотеката 80 бр.
от тях: до 14 28 бр.

Библиотечен фонд:

За Година 2016
Библиотечни единици 8015 бр.

Набавени
Непериодични библиотечни документи 15 бр.
Абонирани периодични издания 1 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги 460 бр.

Други 15 бр

Посещения

За дома 210 бр. .
Брой откази на потребителско търсене 20 бр.
Културни и други библиотечни събития 32 бр.

Основни библиотечни услуги:

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея
2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация
3.Копиране на библиотечни документи

Обща площ на библиотеката:

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 84 кв.м.

Площ за обслужване на читатели:

В основна сграда 84 кв.м.

Работно време:

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 08:00 до 16:30

разгледайте нашата галерия

Следете нашата фейсбук страница за актуална информация!