ПРОБУДА 1907

с. Подем

Ансамбъл ,,Гайдуница“

Подем се намира на 20 километра северно от областния град Плевен. Заселването на селото от нашите предци е станало благодарение на издадения през 1880 г. от княз Батенберг “Закон за населяване на ненаселените земи в България”. Създателите на тогавашното село Мъртвица са преселници от пет места: Преселници от Източна Тракия, преселници от Румъния, Българи от Източни Родопи, преселници Словаци и Унгарци. Читалището е създадено през 1807г.
Събирането на 5 етноса, със своите традиции и обичаи на едно място са истинско предизвикателство към хората, които се интересуват, обичат и изучават фолклора.
През дългогодишното си съществуване, населението на Подем винаги е тачило културата, традициите и обичаите , винаги с ентусиазъм хората са се включвали в колективите за пресъздаване на фолклорни традиции /песни, танци, обичаи/.Няма празник в традиционния календар, който да не е бил отбелязван.

Данни за библиотека

Народно читалище “Пробуда-1907г.”

Област ПЛЕВЕН

Община ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

СЕЛО ПОДЕМ
 ул. „Вит” №3

Работно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите от 08:00 до 16:30


 • Териториален обхват на обслужване

  Данни

  Жители на населеното място 880 бр.
  Потребители на библиотеката 80 бр.
  от тях: до 14 28 бр..

 • Библиотечен фонд

  Данни

  За Година 2016
  Библиотечни единици 8015 бр.

  Набавени
  Непериодични библиотечни документи 15 бр.
  Абонирани периодични издания 1 бр.

 • Заети библиотечни документи

  Данни

  Книги 460 бр.

  Други 15 бр

 • Посещения

  Данни

  За дома 210 бр. .
  Брой откази на потребителско търсене 20 бр.
  Културни и други библиотечни събития 32 бр..

 • Основни библиотечни услуги

  Данни

  1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея 
  2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация 
  3.Копиране на библиотечни документи


 • Обща площ на библиотеката

  Данни

  Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 84 кв.м. 

 • Площ за обслужване на читатели

  Данни

  В основна сграда 84 кв.м.

Стани Партньор

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Нашите партньори

ЕТ Бовива 712 - 64 Бойко Бакоев

ЕТ Бовива 712 - 64 Бойко Бакоев - Търговия с хранителни стоки.
гр. Мъглиж, ул. "Цар Симеон Велики" № 4.

Комплекс Артемида

Комплексът разполага с шест самостоятелни вилни къщи на 2 етажа, външен летен бар, външен басейн с горещо джакузи за 8 човека.Вилите са категоризирани поименно с най-високия статут на 3 звезди

сподели